MDK 
 
INFORMATION TECHNOLOGY - CONSULTANCY & SOFTWARE DEVELOPMENT
 
   
 

Binnen het Agentschap MDK is een grote hoeveelheid aan nautische en operationele gegevens aanwezig. De gegevens van 1 afdeling/DAB zijn echter niet altijd even gemakkelijk raadpleegbaar voor en gekend binnen de andere afdelingen/DAB’s. Via het Informatie platform worden de beschikbare gegevens, die van nut kunnen zijn voor de andere entiteiten binnen MDK, toegankelijk gemaakt.

Website: mip.agentschapmdk.be

 • Schepen: basisgegevens van zeeschepen die in de regio actie zijn (of waren). Deze gegevens worden ter beschikking gesteld door het Loodswezen.
 • Nautische info:
  • Schelde Scheepvaartberichten: uitgegeven door de verkeerscentrales van de Schelderadarketen en ter beschikking gesteld door de afdeling Scheepvaartbegeleiding.
  • Schelde weerberichten: weerberichten voor het scheldegebied uitgegeven door de verkeerscentrales van de Schelderadarketen. Ter beschikking gesteld door de afdeling Scheepvaartbegeleiding.
  • OMS Forecast: informatie ter beschikking gesteld door afdeling Kust.
  • Beloosingsmiddelen: toont de recentste status van de beloodsingsmiddelen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld door het Loodswezen.
  • Peilplannen: toont de peilplannen per locatie. Het peilplan zelf is als PDF beschikbaar. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld door de Vlaamse Hydrografie, Afdeling Kust.
 • Verkeersbeeld:
  • Vaarplanning: toont de geplande en varende schepen in het Scheldegebied, kust en kanaal Gent-Terneuzen, inclusief de loodsstatus.
  • AIS-beeld: visuele voorstelling van de vaarplanning.


 
                                               Tel.: +32 (0)9 388 63 08 - Mail: info@tauris.be